Wijkbrief Wijkbrief
In augustus is de eerste wijkbrief verschenen. Deze wijkbrief geeft een kort overzicht van de acitiviteiten in het najaar van 2018. Daarnaast is ook wat algemene informatie te lezen.
De wijkbrief wordt bezorgd bij alle adressen van bij ons ingeschreven gemeenteleden.

U kunt de wijkbrief hier lezen.
terug