Opzet van de catechese voor jongeren Opzet van de catechese voor jongeren
Als predikanten verbonden aan drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand startten wij eind september met de catechese aan jongeren tussen 12 en 21 jaar. Voorheen werd catechese per wijkgemeente georganiseerd met vooral de laatste jaren als gevolg dat groepen klein en kwetsbaar werden, soms vanwege te kleine aantallen niet doorgingen of qua leeftijdssamenstelling te uiteenlopend waren. Dat kan - bedachten we en hopen we - ook anders door niet meer per wijk, maar gezamenlijk uit te nodigen voor catechese-avonden met jongeren van dezelfde leeftijd. We hebben nu drie groepen: 12-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar (maar we hebben al tegen elkaar gezegd dat wij het geen bezwaar vinden als dat meer groepen zullen worden).
De groepen zullen op een pizza-bijeenkomst  elkaar ontmoeten en afspraken maken.
Dit jaar is er ook weer een catecheseweekend. Dit zal ook door de gezamenlijke kerken georganiseerd worden   Mocht je mee willen doen aan een groep of het weekend, neem dan contact op met een van de predikanten.
terug