Inzamelen voedselbank Inzamelen voedselbank
De diaconie is ruim een jaar geleden gestart met het inzamelen van houdbare producten en geld voor de voedselbank. Ook in Schiebroek moeten veel gezinnen hiervan gebruik maken, en dit is in de tijd van de COVID-19 pandemie alleen maar toegenomen.
Elke laatste zaterdag van de maand wordt hier van 10.00-12.00 voor gecollecteerd. Ook staat er in de garderobe van de kerk een bak met een bordje ‘Voedselbank’ waarin u uw donaties kunt doen. Via een contactpersoon kunnen wij per maand appels en/of peren tegen een zeer vriendelijke prijs kopen van een teler, om te doneren.
Naast deze inzameling sparen wij ‘s winters ook PLUS zegels zodat wij zoveel mogelijke zegelboekjes kunnen vullen en dozen boodschappen ophalen. Ook deze dozen gaan naar gemeenteleden en wijkgenoten die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken.

 
 
Wat doet de diaconie Wat doet de diaconie
De diaconie is vanouds actief om de gemeente en de wijk (en zelfs de wereld) te dienen, waarbij speciale aandacht is voor diegenen die behoefte hebben aan materiële of mentale steun.
De taken van de diaconie zijn dan ook divers. Behalve de taken in de kerkdienst, zoals het welkom heten van de gemeente op zondagochtend en het uitdelen van de zondagsbrieven, bieden we ook hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van de maaltijd van de Heer.
Daarnaast onderhouden we contacten met basisscholen, organiseren we de Oogstdienst en de Paasgroetactie, zamelen we producten en geld in voor de Voedselbank, organiseren we gezellige zomermaaltijden waar iedereen welkom is, delen we kerst”pakketten” uit en zamelen we jaarlijks zegeltjes in voor de Plus-boodschappenpakketten, die uitgedeeld worden aan mensen die het gebruiken kunnen. Ook doen we mee aan de actie van het Vakantiebureau om één gezin binnen onze gemeente dat leeft op bijstandsniveau een gratis vakantie aan te bieden.
Er zijn meer projecten waar we een bijdrage aan zouden willen leveren: maar bij gebrek aan tijd en mankracht blijven deze nog even op ons verlanglijstje staan. Het gaat dan om het inzamelen van kleding en speelgoed, de Rugtasactie voor mensen in AZC’s en het opzetten van een gavenbank (wie heeft binnen onze gemeente hulp nodig en wie wil graag hulp bieden).

 
 
Ook u kunt de diaconie helpen Ook u kunt de diaconie helpen
1. De diaconie zoekt mensen die onze ogen en oren zijn voor die mensen binnen en buiten onze kring die onze aandacht nodig hebben. Wij horen graag van u waar hulp nodig is.

2. Hulp bij de zomermaaltijden: koks, helpers bij het afwassen en opruimen, etc.

3.Hulp bij de oogstdienst: het noemen van namen en het wegbrengen van de attenties naar  oudere of zieke gemeenteleden die niet meer zelf naar onze diensten kunnen komen.