Wijkraad Kerkrentmeester Schiebroek Wijkraad Kerkrentmeester Schiebroek
Wat doet de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek is belast met het beheer van de gebouwen, financiën en medewerkers van de Goede Herderkerk. Tot de gebouwen behoren naast het eigen kerkgebouw een pastorie en de voormalige kosterswoning,
Het beheer van de financiën betekent dat uitgaven worden gedaan voor de kosten van predikanten, koster, organisten, activiteiten en onderhoud. Daar staan gelukkig inkomsten tegenover, zoals uit de Aktie Kerkbalans, verhuur, collectes en giften.

Wie zijn de leden van de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek bestaat uit 5 personen:
Adrian de Bruijn
Henk Diemer
Jan Oudega
Yvonne Rosbach
vacature

Hoe kom ik in contact met de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek vergadert elke laatste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Contact via ons mail adres:
kerkrentmeester@goedeherderkerk-schiebroek.nl
of eventueel rechtstreeks met de penningmeester via penningmeester@goedeherderkerk-schiebroioek.nl
 
 
Werkgroepen van de Kerkrentmeesters Werkgroepen van de Kerkrentmeesters
De Wijkraad Kerkrentmeesters heeft voor haar omvangrijke takenpakket enkele werkgroepen ingericht.
Er is de werkgroep ICT, die er voor zorgt dat in het gebouw internet, telefoon, alarminstallatie en dergelijke blijft functioneren. Deze groep zorgt ook voor het verzenden van nieuwsbrieven.
De werkgroep Radiodienst zorgt er voor dat de geluidsinstallatie in de kerkzaal werkt en dat de eredienst te beluisteren is via Kerkdienst gemist.

Ook taken als beheer ledenadministratie, beheer website, kerkwinkel, kerkgeldapp, verhuur aan andere gebruikers behoren tot het aandachtsgebied.
 
Met Appostel betalen vanuit een tegoed Met Appostel betalen vanuit een tegoed
De kerkgeldapp Appostel biedt de mogelijkheid om betalingen te doen vanuit een aangemaakt tegoed. U kunt uw collectegiften nu betalen vanuit een tegoed. Dat werkt als een moderne, digitale manier van collectebonnen.
U maakt een bedrag over naar de kerk, dat wordt als persoonlijk tegoed voor u geregistreerd en u kunt steeds aangeven welk bedrag u uit uw tegoed wilt aanwenden voor welk doel. Zoals de beide collectes, een betaling voor Onderweg of een andere (tijdelijke) actie.
Het voordeel voor u is dat u minder afschriften hoeft na te lopen bij uw jaarlijkse belastingaangifte (minder administratie); het voordeel voor de kerk is dat wij met veel minder i-Dealbetalingen te maken krijgen, wat kostenbesparend is. Want, slechts een deel van het totaal aantal i-Dealbetalingen is voor ons kosteloos.
 
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer: Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer: Steun uw kerk met een periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de wijkgemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
 
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de wijkgemeente (of diaconie) schenkt.  U kunt een periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Ook onze wijkgemeente biedt die mogelijkheid en heeft daarvoor een modelovereenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de wijkgemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de wijkgemeente verhogen zonder dat het u meer kost.
 
Wilt u weten wat dit voor u betekent?
lees meer ยป