Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij. Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij.
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk onze kerk. Mede door Actie Kerkbalans kan de Protestantse wijkgemeente Schiebroek (Goede Herderkerk) haar positieve bijdrage blijven leveren in de wijk.    
Toelichting en antwoord op veel gestelde vragen kun je op deze pagina lezen. 
 
Hoe werkt de Actie Kerkbalans? Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage (ook bekend als de vrijwillige bijdrage) te leveren aan de kerk. Dit gaat op twee manieren:
          1. via het ons bekende mailadres.
          2. met een brief en antwoordenveloppe die bij jou wordt bezorgd, en later weer wordt opgehaald.
Op het toezeggingsformulier geef je aan hoeveel je wilt bijdragen.
 
 
Kerkbalans en de begroting 2024 Kerkbalans en de begroting 2024
Wat is er nodig?
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verwacht in 2024 opnieuw een moeilijk financieel jaar. Dit komt met name door de nog steeds hoge energiekosten voor het kerkgebouw, dat is de kerkzaal en de overige ruimten
Onze begroting laat door gestegen energiekosten in 2024 een tekort zien van ca. € 45.000,-. Natuurlijk doen we er van alles aan om deze extra kosten te beperken. Hierbij valt te denken aan nog meer energiebesparende maatregelen maar ook aan slim gebruik van ruimten (bijvoorbeeld geen zalen verwarmen als we die niet of slechts kort gebruiken of de zaal op lagere temperatuur verwarmen).
Een eenmalig verlies zouden wij als gemeente nog wel kunnen dragen. Een jaarlijks terugkerend verlies is op termijn onhoudbaar. Het is daarom van groot belang dat een ieder die deelneemt aan onze gemeente erkent dat wij als gemeente te maken hebben met jaarlijks langzaam stijgende kosten en dat wij die met elkaar moeten dragen. We rekenen bij de Actie Kerkbalans natuurlijk ook op jou om ons, indien mogelijk, te helpen dit tekort zo klein mogelijk te houden.
Wil je meer weten over onze begroting neem dan contact op met de kerkrentmeesters.

Waar wordt dit geld aan besteed?
Het geld wordt gebruikt voor het organiseren van vele activiteiten, zoals inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, kinder- en jeugdwerk, ontmoetingen, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.  De Actie Kerkbalans zorgt voor 55 % van het budget dat daarvoor nodig is.
Uit de inkomsten van verhuur worden onder andere de salariskosten van de koster, energiekosten en onderhoudskosten betaald.  


 
 
Kerkbalans: vragen over waarom zou je meedoen Kerkbalans: vragen over waarom zou je meedoen
Ben ik verplicht te betalen?
Is iedere euro van belang?

Hoeveel moet ik dan geven?
lees meer »
 
Kerkbalans: vragen over digitaal meedoen

Kerkbalans: vragen over digitaal meedoen
Kan ik digitaal aan de Actie Kerkbalans deelnemen?
lees meer »
 
Kerkbalans: vragen over het toezeggingsformulier Kerkbalans: vragen over het toezeggingsformulier
Wat moet ik invullen op het toezeggingsformulier
Wat is het verschil tussen de twee incasso-mogelijkheden

Ik wil in 12 termijnen betalen. Wat moet ik doen?
lees meer »
 
Kerkbalans: vragen over fiscale mogelijkheden Kerkbalans: vragen over fiscale mogelijkheden
Zijn er fiscale voordelen van toepassing bij schenken?
Misschien doe je elk jaar aangifte bij de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting. Als je daardoor elk jaar een bedrag aan belasting moet betalen, kan schenken aan de kerk mogelijk ook voor jezelf extra voordelen hebben. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hetgeen je geeft namelijk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Hieronder zie je op welke manieren je kunt schenken en welke voordelen dit kan hebben.
De Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand (en daarmee de wijkgemeente Schiebroek) is aangemerkt als een ANBI, dit is een algemeen nut beogende instelling. Giften gedaan aan een ANBI kunnen aftrekbaar zijn van de belasting.
Er zijn een aantal mogelijk heden:         
          1. Gewone schenkingen met een drempelbedrag.
          2. Periodieke giften zonder een drempelbedrag.
lees meer »
 
Kerkbalans: vragen over betalen Kerkbalans: vragen over betalen
Op welke manieren kan ik mijn bijdrage aan kerkbalans betalen?

Kan ik ook gemakkelijk en direct doneren?

 
lees meer »
 
Met Appostel betalen vanuit een tegoed Met Appostel betalen vanuit een tegoed
De kerkgeldapp Appostel biedt de mogelijkheid om betalingen te doen vanuit een aangemaakt tegoed. U kunt uw collectegiften nu betalen vanuit een tegoed. Dat werkt als een moderne, digitale manier van collectebonnen.
U maakt een bedrag over naar de kerk, dat wordt als persoonlijk tegoed voor u geregistreerd en u kunt steeds aangeven welk bedrag u uit uw tegoed wilt aanwenden voor welk doel. Zoals de beide collectes, een betaling voor Onderweg of een andere (tijdelijke) actie.
Het voordeel voor u is dat u minder afschriften hoeft na te lopen bij uw jaarlijkse belastingaangifte (minder administratie); het voordeel voor de kerk is dat wij met veel minder i-Dealbetalingen te maken krijgen, wat kostenbesparend is. Want, slechts een deel van het totaal aantal i-Dealbetalingen is voor ons kosteloos.
 
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer: Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer: Steun uw kerk met een periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de wijkgemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
 
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de wijkgemeente (of diaconie) schenkt.  U kunt een periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Ook onze wijkgemeente biedt die mogelijkheid en heeft daarvoor een modelovereenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de wijkgemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de wijkgemeente verhogen zonder dat het u meer kost.
 
Wilt u weten wat dit voor u betekent?
lees meer »
 
Wijkraad Kerkrentmeester Schiebroek Wijkraad Kerkrentmeester Schiebroek
Wat doet de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek is belast met het beheer van de gebouwen, financiën en medewerkers van de Goede Herderkerk. Tot de gebouwen behoren naast het eigen kerkgebouw een pastorie en de voormalige kosterswoning,
Het beheer van de financiën betekent dat uitgaven worden gedaan voor de kosten van predikanten, koster, organisten, activiteiten en onderhoud. Daar staan gelukkig inkomsten tegenover, zoals uit de Aktie Kerkbalans, verhuur, collectes en giften.

Wie zijn de leden van de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek bestaat uit 5 personen:
Adrian de Bruijn
Henk Diemer
Jan Oudega
Yvonne Rosbach
vacature

Hoe kom ik in contact met de Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek
De Wijkraad Kerkrentmeesters Schiebroek vergadert elke laatste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Contact via ons mail adres:
kerkrentmeester@goedeherderkerk-schiebroek.nl
of eventueel rechtstreeks met de penningmeester via penningmeester@goedeherderkerk-schiebroioek.nl
 
 
Werkgroepen van de Kerkrentmeesters Werkgroepen van de Kerkrentmeesters
De Wijkraad Kerkrentmeesters heeft voor haar omvangrijke takenpakket enkele werkgroepen ingericht.
Er is de werkgroep ICT, die er voor zorgt dat in het gebouw internet, telefoon, alarminstallatie en dergelijke blijft functioneren. Deze groep zorgt ook voor het verzenden van nieuwsbrieven.
De werkgroep Radiodienst zorgt er voor dat de geluidsinstallatie in de kerkzaal werkt en dat de eredienst te beluisteren is via Kerkdienst gemist.

Ook taken als beheer ledenadministratie, beheer website, kerkwinkel, kerkgeldapp, verhuur aan andere gebruikers behoren tot het aandachtsgebied.