Welkom bij onze diensten Welkom bij onze diensten
In de kerkzaal en andere ruimtes gelden looproutes en aangegeven zitplaatsen. Dat betekent, dat alleen op die plaatsen iemand mag zitten. Kerkrentmeesters of andere ambtsdragers helpen bij het aanwijzen van de plaatsen.
Let op: de ”kerk- kussentjes” zijn omwille van de hygiëne weggehaald. Neem dus eventueel zelf een kussentje mee.

We mogen nog niet samen zingen. Een kleine groep uit de cantorij zal sommige liederen zingen, voor andere liederen wordt gekozen voor meelezen of neuriën. Neem -indien mogelijk- uw eigen liedboek mee.

Uw collectegiften ontvangen we graag via de app Appostel of door het overmaken naar de rekeningen van de wijkpenningmeesters. Na afloop van de dienst kunt u ook uw gaven geven in de gereedstaande collectebekers.

Na de dienst is er mogelijkheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Ook hier geldt dat er aangegeven zitplaatsen zijn, rekening houdend  met de afstandsregels.

Om zoveel mogelijk gemeenteleden en andere bezoekers gelegenheid te geven de dienst bij te wonen en gezamenlijk koffie te drinken is het gewenst dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per mail naar nelvandijkdrost@hetnet.nl  of per telefoon naar Nel van Dijk (418 35 59 of 06 4373 6652). Graag voor vrijdagavond 19.00 uur. Dan kunnen we zorgen voor zitplaatsen voor iedereen.

Het volledige gebruiksplan kunt u nalezen op onze website. De tekst wordt aangepast als de corona-regelgeving en/of Protocol afspraken wijzigen.
 
terug