Wat doet de diaconie Wat doet de diaconie
De diaconie is vanouds actief om de gemeente en de wijk (en zelfs de wereld) te dienen, waarbij speciale aandacht is voor diegenen die behoefte hebben aan materiële of mentale steun.
De taken van de diaconie zijn dan ook divers. Behalve de taken in de kerkdienst, zoals het welkom heten van de gemeente op zondagochtend en het uitdelen van de zondagsbrieven, bieden we ook hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van de maaltijd van de Heer.
Daarnaast onderhouden we contacten met basisscholen, organiseren we de Oogstdienst en de Paasgroetactie, zamelen we producten en geld in voor de Voedselbank, organiseren we gezellige zomermaaltijden waar iedereen welkom is, delen we kerst”pakketten” uit en zamelen we jaarlijks zegeltjes in voor de Plus-boodschappenpakketten, die uitgedeeld worden aan mensen die het gebruiken kunnen. Ook doen we mee aan de actie van het Vakantiebureau om één gezin binnen onze gemeente dat leeft op bijstandsniveau een gratis vakantie aan te bieden.
Er zijn meer projecten waar we een bijdrage aan zouden willen leveren: maar bij gebrek aan tijd en mankracht blijven deze nog even op ons verlanglijstje staan. Het gaat dan om het inzamelen van kleding en speelgoed, de Rugtasactie voor mensen in AZC’s en het opzetten van een gavenbank (wie heeft binnen onze gemeente hulp nodig en wie wil graag hulp bieden).

 
terug