Waar kan de diaconie uw hulp bij gebruiken Waar kan de diaconie uw hulp bij gebruiken
1 De diaconie zoekt mensen die onze ogen en orden zijn voor die mensen    binnen en buiten onze kring die onze aandacht nodig hebben.    Wij horen graag van u waar hulp nodig is. 2 Wekelijkse hulp bij het welkom heten bij de deur, collecteren, collecten tellen,    opruimen na de dienst. Dit gebeurt volgens een van te voren bekend rooster. 3 Hulp bij de zomermaaltijden: kokers, mensen die de tafels klaar willen zetten,    de tafels willen dekken, gastvrouw/-heer willen zijn, helpers bij het afwassen    en opruimen 4 Heel veel hulp bij de oogstdienst: het noemen van namen, het regelen van   hulp bij het uitdelen van de attenties, het regelen van de attenties, het ophalen   van de attenties, de etiketten op de attenties plakken, het wegbrengen van de   attenties naar de tehuizen enz.
terug