Uitnodiging Samen aan Tafel Uitnodiging Samen aan Tafel
Dit jaar beginnen we al in september met Samen aan Tafel!  Het recept is u bekend: om 17.30u vangen we aan in de Kastanjezaal  met een aperitief. Daarna volgt een driegangenmaaltijd.  De eerste maaltijd van dit jaar zal zijn op woensdag 26 september, en op 24 oktober en 28 november hopen wij u ook bij een smakelijke maaltijd te kunnen ontmoeten. Aanmelden graag per keer tot uiterlijk de maandagavond voor het etentje bij Nel van Dijk-Drost, tel. 4183559.of e-mail: nelvandijkdrost@hetnet.nl . Voor de eerste maaltijd is dat maandagavond 24 september. Afhankelijk van de belangstelling en al dan niet volle agenda’s komt er wel of niet in december een maaltijd van Samen aan Tafel. In  de volgende nieuwsbrief zullen wij u daarover berichten. In die nieuwsbrief en het decembernummer van Onderweg zullen wij ook de data voor januari/ juni volgend jaar vermelden. Wij hopen het komend seizoen weer vele bekende en  nieuwe gezichten te mogen begroeten!
Namens het kookteam,
Geertje van Dijk en Marijke van Seventer
 
terug