Solidariteitskas 2022 Solidariteitskas 2022
In voorgaande jaren werd in de maand juli een brief met acceptgiro gezonden met het verzoek per volwassene een bijdrage van € 10,=  over te maken ten behoeve van de solidariteitskas. Door omstandigheden op het kerkelijk bureau heeft deze mailing dit jaar niet plaats gevonden.
De solidariteitskas is bedoeld als ondersteunende bijdrage voor kerkelijke gemeente die niet in staat zijn om  zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Alle (wijk)gemeenten dragen verplicht bij aan deze landelijke kas. Uw bijdrage is daarvoor dus ook nodig. Omdat het niet mogelijk is alsnog een mailing voor de solidariteitskas te doen uitgaan vragen wij u op deze manier om zelf een bedrage hiervoor over te maken. Dat kan naar bankrekeningnummer NL61RABO 0373 7224 00 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Rotterdam-Noordrand onder vermelding van solidariteitskas. U kunt ook gebruik maken van Appostel of deze QR code:

 Graag vertrouwen we op uw medewerking hierin!
 
terug