Tussen Pasen en Pinksteren met Ruth Tussen Pasen en Pinksteren met Ruth

Op 15 mei beginnen we met een serie diensten over Ruth. Dat is de boekrol die in de Joodse traditie tussen Pasen (Pesach) en Pinksteren (Sjavoeot) gelezen wordt. Nu vallen het christelijke en het Joodse Pinksterfeest dit jaar samen, een mooie aanleiding om ons daarbij aan te sluiten. Wij horen van de oude Noömi, die alles verliest, en van de jonge Ruth, uit het veld van Moab, die aan haar zijde blijft. En wat meteen opvalt: het verhaal over deze mensen is zo... gewoon. Het is een verhaal over het alledaagse bestaan, dat wij zo goed kennen: met z’n hoogtepunten en z’n dieptepunten. Een bestaan van verlies en bitterheid én van liefde en vreugde. Het gewone leven. ’t Is geen toeval dat het een van de weinige bijbelse teksten is, waarin het woord ‘toevallig’ voorkomt. Laten we dat eens serieus nemen en niet te gauw en al te vroom roepen dat ‘toeval natuurlijk niet bestaat’. Nee, de dingen die gebeuren: ze gebeuren gewoon. En toch, zou het kunnen dat juist ín dat heel gewone leven evengoed iets oplicht van de hoogst bijzondere God van Israël? Iets van zijn woorden, zijn daden, zijn trouw? Als het zo is, dan... misschien, wie weet, toevallig, tussen de regels…
Marco Visser
 
terug