Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, gebruikers aan en van de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek, Kastanjeplein 28, 3053 CD te Rotterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt doorgegeven.
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering met de reden(en) waarom sturen naar: 
Protestantse wijkgemeente Schiebroek
T.a.v. de ledenadministratie
p/a Kastanjeplein 28
3053 CD Rotterdam
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.