Pastoraal meldpunt Pastoraal meldpunt
Bij het Pastoraal Meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied.
Wat betekent dat? De woorden geven het al aan.
‘Pastoraal’ = zorg hebben voor…, omzien naar de ander. Een ‘meldpunt’ is een plaats waar je iets kunt melden, onder de aandacht kunt brengen. Het gaat hier dus om pastorale zaken.
Een voorbeeld: ‘u hoort dat iemand ernstig ziek is’. U kunt dat melden en daar wordt dan actie op ondernomen. Ander voorbeeld: ‘u heeft een bepaald persoon al lange tijd niet gezien in de kerk of bij een activiteit.’ Ook dat is vermeldenswaard.
Heeft u behoefte aan bezoek, een pastoraal gesprek, of wilt u voor iemand anders een bezoek aanvragen? Ook bij ziekenhuisopname is het goed om dit te melden .
Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven. Bij aarzeling altijd melden!

 
terug