Over de brug Over de brug
Tussen kerkgebouw en wijk ligt een brug. Vormt die brug een uitdaging? Is het een hindernis? Wat is de betekenis van en zeggingskracht van dit bescheiden maar onmisbare bruggetje tussen kerk en wijk? Rond dit thema laten we ons als kerkelijke gemeente steeds uitdagen.
Hoe kunnen we elkaar helpen om na de zondagse 'kerkdienst met koffie' enigszins toegerust over de brug te komen? Wie zoekt verbinding met wie? Lukt het om met elkaar wat bescheiden maar onmisbare bruggetjes te slaan?
Graag ontmoeten we u bij een van de activiteiten.

de werkgroep Ontmoeten en Bezinnen

terug