Kerkdiensten in juni gestart Kerkdiensten in juni gestart
Vanaf 7 juni 2020 zullen kerkdiensten worden gehouden met de volgende spelregels:
 
 • Er mogen ten hoogste 30 personen bij de dienst aanwezig zijn.
 • Wie de dienst in de kerk wil bijwonen, moet zich vooraf (voor elke dienst afzonderlijk) aanmelden bij Nel van Dijk, NelvanDijkDrost@hetnet.nl of per telefoon (418 35 59 of 06 4373 6652), tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur.
 • Er is geen oppas, kinderkerk en jeugdkerk. Ook de rijdienst wordt niet ingezet.
 • De aanwijzingen van de koster en kerkrentmeester voor wat betreft looproutes, te gebruiken plaatsen etc. moeten worden opgevolgd.
 • Bij aankomst worden gezondheidsvragen gesteld en wordt de aanmelding gecontroleerd. (registratie voor GGD, indien nodig)
 • Ingang uitsluitend via de hoofdingang. Alle ingangen naar de foyer zijn afgesloten. De garderobe kan niet worden gebruikt, behalve bij hevig regenweer. Jassen etc. kunnen meegenomen worden in de kerkzaal.
 • De meeste zitplaatsen zijn op de banken; er zijn een klein aantal stoelen beschikbaar. Neem eventueel een eigen kussentje mee. De “kerk-kussentjes” zijn weggehaald.
 • Tijdens de dienst zal geen gemeentezang plaatsvinden. Neem –indien mogelijk- uw eigen liedboek mee om de liederen mee te lezen.
 • Collectes vinden plaats via de kerkgeldapp of op andere digitale wijze en na afloop van de dienst bij de uitgang.
 • De kerk wordt na de dienst direct verlaten via de hoofdingang. Er is geen koffie of ontmoeting. Gesprekken etc. na afloop op het kerkplein moeten worden beperkt. Ook op het kerkplein gelden de regels over afstand houden.
 • Gebruik van het toilet moet zoveel mogelijk worden vermeden.


Vanaf zondag 5 juli mogen – naar verwachting- meer mensen aanwezig zijn. De spelregels zullen dan worden aangepast.
 
terug