Kerkbalans en de begroting 2024 Kerkbalans en de begroting 2024
Wat is er nodig?
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verwacht in 2024 opnieuw een moeilijk financieel jaar. Dit komt met name door de nog steeds hoge energiekosten voor het kerkgebouw, dat is de kerkzaal en de overige ruimten
Onze begroting laat door gestegen energiekosten in 2024 een tekort zien van ca. € 45.000,-. Natuurlijk doen we er van alles aan om deze extra kosten te beperken. Hierbij valt te denken aan nog meer energiebesparende maatregelen maar ook aan slim gebruik van ruimten (bijvoorbeeld geen zalen verwarmen als we die niet of slechts kort gebruiken of de zaal op lagere temperatuur verwarmen).
Een eenmalig verlies zouden wij als gemeente nog wel kunnen dragen. Een jaarlijks terugkerend verlies is op termijn onhoudbaar. Het is daarom van groot belang dat een ieder die deelneemt aan onze gemeente erkent dat wij als gemeente te maken hebben met jaarlijks langzaam stijgende kosten en dat wij die met elkaar moeten dragen. We rekenen bij de Actie Kerkbalans natuurlijk ook op jou om ons, indien mogelijk, te helpen dit tekort zo klein mogelijk te houden.
Wil je meer weten over onze begroting neem dan contact op met de kerkrentmeesters.

Waar wordt dit geld aan besteed?
Het geld wordt gebruikt voor het organiseren van vele activiteiten, zoals inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, kinder- en jeugdwerk, ontmoetingen, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.  De Actie Kerkbalans zorgt voor 55 % van het budget dat daarvoor nodig is.
Uit de inkomsten van verhuur worden onder andere de salariskosten van de koster, energiekosten en onderhoudskosten betaald.  


 
terug