Jaarplan 2018-2019 Jaarplan 2018-2019
Het jaarplan is samengesteld uit de plannen die de verschillende werkgroepen/commissies binnen de wijkgemeente hebben opgesteld. Die plannen beschrijven de activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden met het accent op  eenmalige of bijzondere activiteiten. Alle "vaste" activiteiten die een werkgroep of commissie uitvoert, worden hier niet genoemd. Denk daarbij aan de gebruikelijke taken voorafgaand of tijdens de eredienst en de vaste momenten in het kerkelijk jaar.
Het jaarplan kunt u hier lezen.
 
terug