Hoe werkt de Actie Kerkbalans? Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage (ook bekend als de vrijwillige bijdrage) te leveren aan de kerk. Dit gaat op twee manieren:
          1. via het ons bekende mailadres.
          2. met een brief en antwoordenveloppe die bij jou wordt bezorgd, en later weer wordt opgehaald.
Op het toezeggingsformulier geef je aan hoeveel je wilt bijdragen.
 
terug