Disclaimer Disclaimer

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet en/of door technische storingen.

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Protestantse wijkgemeente Schiebroek verzonden e-mail berichten.

terug