In de maand maart helaas nog geen kerkdiensten In de maand maart helaas nog geen kerkdiensten
Onder de geldende Covid-maatregelen is het nog niet mogelijk een gezamenlijke kerkdienst te houden. Wij volgen hiermee het advies van de Protestantse kerk Nederland.

Wel geven wij elke week een zondagsbrief uit met daarin een overweging geschreven door de predikant die op die zondag bij ons zou voorgaan.
De zondagsbrief geeft ook informatie over actuele ontwikkelingen binnen onze wijkgemeente. U kunt zich aanmelden voor toezending van de (digitale) zondagsbrief door een mail te sturen aan info@goedeherderkerk-schiebroek.nl
terug