Bijbelgesprekskring Bijbelgesprekskring
De deelnemers nemen vooraf de te bespreken tekst door. Dat kan zijn uit diverse vertalingen,
zoals: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) de Bijbelvertaling (NBG, 1951), de Bijbel in
Gewone Taal (BGT, 2014).  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op de 3e woensdag van de maand, in de kerkzaal.

Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur. Na de begroeting beginnen we met koffie / thee.
 
Wilt u zich opgeven, of meer informatie? Stuurt u dan een mail aan Margreet van Leeuwen:
m-leeuwen@planet.nl
 
 

 
terug