Kerkbalans: vragen over fiscale mogelijkheden Kerkbalans: vragen over fiscale mogelijkheden

         
Gewone schenkingen
Je kunt elk jaar opnieuw bepalen welk bedrag je aan de kerk geeft. Om zo’n schenking bij je belastingaangifte af te kunnen trekken, geldt voor hetgeen je geeft een drempelbedrag en een maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 voor de inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Je moet dus in ieder geval 1% van je drempelinkomen schenken met een minimum van € 60,00 per jaar, om voor aftrek in aanmerking te komen. Het maximumbedrag is 10% van het drempelinkomen. In een jaar mag je dus niet meer dan dit percentage aftrekken. Heb je een fiscale partner omdat je getrouwd bent of samenwoont, dan worden jullie drempelinkomens en schenkingen bij elkaar opgeteld.
Voor het bepalen van het aftrekbare bedrag worden alle giften, die aan een ANBI worden gedaan, bij elkaar opgeteld. Voor de kerk zijn dat bijvoorbeeld ook de collectebetalingen die via Appostel of de wijkrekening worden gedaan.
Let op: giften die in contanten zijn gedaan, mogen niet worden afgetrokken.


Periodieke giften
Je kunt ook schriftelijk vastleggen dat je jaarlijks een vast bedrag aan de kerk schenkt. Als er op die manier sprake is van een zogenaamde periodieke gift, dan mag je deze schenkingen zonder drempel tot een maximumbedrag van € 250.000,00 aftrekken. Er moet in dat geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. Er wordt vastgelegd dat jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk wordt geschonken;
  2. De verplichting wordt voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren (en dus zonder ‘pauze-jaar’) aangegaan (langer mag ook);
  3. Je sluit een daadwerkelijke schriftelijke overeenkomst met de kerk, waarin je ook vastlegt wanneer de schenking stopt, bijvoorbeeld dus na vijf jaar. Wel moet de schenking uiterlijk bij je overlijden eindigen.
Wil je zo’n overeenkomst sluiten met de kerk? Neem dan contact op via de mail met één van onze kerkrentmeesters: emailadres  kerkbalans@goedeherderkerk-schiebroek.nl
 
terug