Bomen langs de kerk: gekapt en straks weer nieuwe aanplant Bomen langs de kerk: gekapt en straks weer nieuwe aanplant
Na de ontvangst van de kapvergunning en het einde van de bezwaartermijn is een aantal beuken langs de kerk gekapt. In november a.s is het plantseizoen voor de vervangende bomen. Dit worden enkele meidoorns.
Volgend voorjaar hebben we dus weer een mooie bomenrij die geen schade aan het gebouw of dak kan aanbrengen.
terug