Wat doet de diaconie Wat doet de diaconie
De taken van de diaconie zijn divers en veel. Natuurlijk in de eerste plaats onze zorg voor minderbedeelden. Verder onderhouden wij contacten met Timon. Behalve de wekelijks terugkerende taken, zoals het welkom heten van de gemeente, het uitdelen van de zondagsbrieven, het opruimen van het zilverwerk na de dienst, de bloemen inpakken en de collecten tellen, zijn er ook taken die minder vaak voorkomen.  Een van de taken is het de hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van de maaltijd van de Heer. Gelukkig kunnen we hierbij altijd een beroep doen op een aantal niet-diakenen als dat nodig is.
terug