Vanaf juni kerkdiensten met meer bezoekers ( en zachtjes zingen...) Vanaf juni kerkdiensten met meer bezoekers ( en zachtjes zingen...)
Onder de nog steeds geldende Covid-maatregelen is het nog niet mogelijk een kerkdienst zonder beperkingen te houden. Wij volgen hiermee het advies van de Protestantse Kerk Nederland. Er is in onze kerk ruimte voor 50 gemeenteleden, exclusief degenen die aan de dienst meewerken.
Wilt u de dienst bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk de vrijdag voor de dienst tot 18.00 uur aanmelden bij
Nel van Dijk, telefonisch 010-4183559 of per mail nelvandijkdrost@hetnet.nl

Zie ook onder de tabs Kerkdiensten. Agenda en Kerkdienst gemist? de mogelijkheden om een kerkdienst digitaal te volgen.
Ook geven wij elke week een zondagsbrief uit met daarin  informatie over actuele ontwikkelingen binnen onze wijkgemeente. U kunt zich aanmelden voor toezending van de (digitale) zondagsbrief door een mail te sturen aan info@goedeherderkerk-schiebroek.nl
 
terug