Dienst op kerstmorgen alleen via live stream te volgen Dienst op kerstmorgen alleen via live stream te volgen
Kerstmorgen wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel/vluchtelingenkinderen in Griekenland en voor het kerkenwerk in de eigen wijk.
Meedoen met de wekelijkse collectes kan op de volgende manieren:
*In de app Appostel kan onder “doelen” gekozen worden voor beide collectes. Bijdragen kan vanuit het tegoed of via i-Deal
*In de kerkwinkel is een pagina “collecte” die u brengt naar de giften pagina hiervoor. Bijdragen kan dan via i-Deal
*Zelf een bedrag overmaken naar de rekeningen van de wijkraad kerkrentmeesters ( NL20 RABO 0127 7853 61) en de wijkdiaconie ( NL34 RABO 0130 2728 68) onder vermelding van ‘collecte Kerst’.
terug