Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus
De regering heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat zijn maatregelen die ons allen aangaan en die we in het kerkelijk leven ook opvolgen.

De belangrijkste regel is: neem niet deel aan activiteiten wanneer u zich grieperig of verkouden voelt.   

Voor de kerkelijke activiteiten geldt dat voor deelname aan kerkdiensten, vergaderingen of gezamenlijke maaltijden. Wanneer u verkouden bent of zich niet fit voelt, dan is thuis blijven het dringende advies.

Diensten in de Goede Herderkerk zullen op het gebruikelijke tijdstip op zondag 10.00 uur plaatsvinden.  Het aantal deelnemers aan de kerkdienst zal niet hoger zijn dan honderd en daar zal op worden toegezien. Mensen die niet tot één huishouden horen, zal worden gevraagd op gepaste afstand van elkaar een plaats te kiezen in de kerkbanken.

Wanneer u om gezondheidsredenen niet kunt deelnemen aan de kerkdienst,  dan kunt u de kerkdienst in de Goede Herderkerk op uw computer volgen. Stuurt u dan uiterlijk op zaterdag voorafgaand aan de dienst een bericht aan nieuws@goedeherderkerk-schiebroek.nl    Dan wordt de zondagsbrief elektronisch toegestuurd en ontvangt u de beschrijving hoe u toegang krijgt tot de audio-opname van de dienst.

Na de kerkdiensten in de maand maart zal er geen gelegenheid zijn om gezamenlijk koffie te drinken.

Het is zeer ongebruikelijk om mensen aan te raden niet deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Helaas is dat nu nodig. We doen dat ook in de wetenschap dat veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid of de virusinfectie hebben. Laten we hen gedenken in onze gebeden.

Wijkkerkenraad Schiebroek
 

 

terug