Collecte bij kerkdienst gemist Collecte bij kerkdienst gemist
Als u niet naar de kerkdienst gaat, maar wel een bijdrage wilt geven voor de collectes in deze dienst, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van de betreffende zondag en eventueel specifiek doel.
  • voor de diaconie naar NL34 RABO 0130 2728 68
    t.n.v. Wijkdiaconie Schiebroek
  • en naar NL20 RABO 0127 7853 61
    voor kerkelijk werk t.n.v.
    Penningmeester Wijkraad Kerkrentmeesters.
terug