Collecte bij kerkdienst gemist Collecte bij kerkdienst gemist
Als u niet naar de kerkdienst gaat, maar wel een bijdrage wilt geven voor de collectes in deze dienst, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van de betreffende zondag en eventueel specifiek doel.
  • naar rekening NL34 RABO 0130 2728 68
    t.n.v. Wijkdiaconie Schiebroek
of door deze QR-code voor de Diaconie te scannen:

 
  • en naar rekening NL20 RABO 0127 7853 61
    voor kerkelijk werk t.n.v.
    Penningmeester Wijkraad Kerkrentmeesters.
en ook voor deze collecten voor de kerk is er een te scannen QR-code:
 
terug