Belastingvoordeel met Kerkbalans Belastingvoordeel met Kerkbalans
Binnen de belastingwetgeving zijn wel voorwaarden verbonden aan de aftrekbaarheid: er is een minimum en een maximumbedrag, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Hierop is echter een uitzondering mogelijk: als u een overeenkomst aangaat om gedurende een periode van tenminste vijf jaar eenzelfde bedrag te geven, is dit bedrag volledig aftrekbaar en gelden de aangegeven grenzen niet. Wilt u hiervan gebruik maken in 2024, dan moet u dat nog snel regelen. De overeenkomst moet zijn aangegaan vóór de eerste betaling. Meer informatie bij de kerkrentmeesters 
terug