actie Kerkbalans 2020

actie Kerkbalans 2020
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Voor 2020 is het thema ‘Geef voor je kerk!’ .Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.

U kunt de  kerk zien als een beweging die dingen die er toe doen, dingen die de levens van mensen en de wereld beter maken, beschikbaar stelt en bereikbaar maakt voor ieder die daar gebruik van wil maken, zonder dat er een prijs voor wordt gevraagd,. Ik bedoel: meedoen aan liturgie vieren, geïnspireerd raken door teksten, liederen, muziek, het ceremonieel, de gebouwen, de stiltes, maar ook het kunnen spreken met een pastor, geholpen worden bij het eervol vorm geven aan een uitvaart, momenten van grote betekenis mogen markeren in een kerk, meedoen in vormende activiteiten, of verbondenheid ervaren met God en met een gemeenschap mensen: het is allemaal gratis en voor niks beschikbaar voor een ieder die dat wil. Maar wel omdat wij samen het mogelijk maken door onze vrijwillige inzet en door het bijeenbrengen van geldelijke middelen.

Doe daarom ook mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Hoeveel u geeft, bepaalt u zelf. Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom. De legostenen in onze folder laten het zien: grote stenen, kleine stenen, alleen samen kun je er mee bouwen. Het bedrag dat u geeft is bestemd voor onze eigen Protestantse wijkgemeente Schiebroek.

 
terug