Wake bij het detentiecentrum 4 juni

Wake bij het detentiecentrum 4 juni
‘De vreemdeling onderdruk je niet. Want jullie zelf, je hebt wéét van de ziel van de vreemdeling: je bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.’ Zomaar een zin uit het bijbelboek Exodus (23:9), die met vele andere aangevuld zou kunnen worden. De bijbel is vol verhalen over mensen onderweg, mensen op de vlucht, mensen op zoek naar een toekomst. Je kent het van binnenuit, zegt de verteller, je weet hoe het is om afhankelijk te zijn van de vriendschap van anderen. En wat er gebeurt als je als slaven behandeld wordt… Wees gastvrij, zie de ander met mildheid aan. Want die ander is zoals jij. Je bént het ten diepste zelf.

Elke eerste zondag van de maand is er een korte bijeenkomst bij het Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Er worden liederen gezongen en gedichten gelezen om uitdrukking te geven aan onvrede over het harde Nederlandse vreemdelingenbeleid. Ook worden er namen genoemd en verhalen verteld van de mensen die vastzitten en die soms een zeer uitzichtloos bestaan hebben. Op 7 mei was de 200e keer dat deze wake plaatsvond. Op zondag 4 juni, de 201e keer, zal ds Marco Visser gastspreker zijn.

De wakes worden georganiseerd door Samen 010, SKIN-Rotterdam, Stichting ROS en Stichting Mara.

Welkom in de kring op zondag 4 juni van 16.00 tot 17.00 uur.
 
terug