Nieuwe maatregelen in het kader van de corona-bestrijding Nieuwe maatregelen in het kader van de corona-bestrijding
Kerkdiensten
Na de aanvullende maatregelen van de regering van afgelopen zondagmiddag komt de vraag nog nadrukkelijker op ons af of het passend is kerkdiensten te laten doorgaan. Ook predikanten staan daar steeds meer aarzelend tegenover.  

Als kerkenraad hebben we het standpunt ingenomen dat het beter is de kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan. Dat geldt voorlopig tot en met zondag 5 april.  
We willen iedere week een ‘zondagsbrief’ laten uitgaan, met een korte overdenking, met mededelingen en elkaar op die manier op de hoogte houden.

(Ouderen)pastoraat
Het (ouderen)pastoraat wordt door ds. De Jong, ds. Ter Horst en de pastoraal bezoekers vooral telefonisch vormgegeven. Bezoeken aan huis worden vermeden. Wilt u een gesprek of heeft u vragen, neem dan contact op. Dat kan rechtstreeks bij de predikant of via het pastoraal meldpunt.

Tot slot
Laten we in deze tijd elkaar niet uit het oog verliezen. We zijn blij dat de verbondenheid in de gemeente, ook in deze tijd van beperkte mogelijkheden tot persoonlijke ontmoeting, toch vorm krijgt. De kerkenraad roept u van harte op ook de komende tijd naar elkaar om te zien!
 
terug