Meer mogelijk voor kerkdiensten: zingen en groter aantal kerkgangers Meer mogelijk voor kerkdiensten: zingen en groter aantal kerkgangers
Het zijn versoepelingen in de maatregelen en dat betekent dat nog wel de algemene randvoorwaarden gelden. Die worden hieronder genoemd en daarbij ook een toelichting wat dat in praktijk betekent voor onze kerkdienst en waarom dat zo is. Voor sommigen zal het bekend zijn, voor anderen logisch en voor wie nog niet of weinig in de kerk is geweest gedurende de corona-maatregelen is het soms even wennen.
 
Anderhalve meter afstand, gezondheid en hygiëne
Deze regel betekent dat er ruimte moet zijn tussen de zitplaatsen, bij binnenkomst en vertrek en bij persoonlijke ontmoeting. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis. Bij de registratie bij binnenkomst wordt de gezondheidscheck gedaan en is er desinfecterende handgel. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Aanmelding vooraf
In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen kerkgangers mogelijk is. Door te weten hoeveel mensen de dienst willen bijwonen kan het aantal beschikbare plaatsen worden vastgesteld. Omdat gezinnen onderling geen afstand hoeven te houden zijn er bij aanmelding van veel gezinnen meer plaatsen dan als de aangemelde mensen vooral alleenstaand zijn. Iedereen moet vooraf aangemeld worden, ook kinderen en jongeren. Dit kan elke week tot vrijdagavond 18.00 uur bij Nel van Dijk (tel: 4183559 / 06 24259234 of e-mail nelvandijkdrost@hetnet.nl) Twijfelt u of u wel kunt komen, geef dat aan bij de aanmelding en meldt eventueel af, bij voorkeur uiterlijk zaterdag 18.00 uur.

Plaats toewijzing en registratie
Onze kerkzaal is groot genoeg om allen te ontvangen. Maar omdat er rekening moet worden gehouden met afstand tussen de zitplaatsen en het verplaatsingen tijdens dienst (zoals de lector of leiding kinderkerk) kunnen niet alle plaatsen worden gebruikt en is er geen vrije keus waar te gaan zitten. Er wordt vooraf een indeling gemaakt wie waar kan gaan zitten. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met “vertrouwde plek”, fysieke beperkingen en andere bijzondere omstandigheden. Soms zullen extra stoelen worden gezet langs de achterkant.
Bij de registratie bij binnenkomst wordt verteld aan welke kant van de kerkzaal uw plaats is bepaald.

Kinderen en jongeren
Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd. Er is oppas voor de allerkleinsten, voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kinderkerk en jongeren vanaf 12 jaar kunnen naar de jeugdkerk. In de vakantieperiode kan dit anders zijn. Omdat kinderen en jeugdigen het eerste deel van de dienst meevieren wordt ook voor hen een plaats in de kerkzaal aangewezen. Let dus op de aanmelding vooraf.

Zingen, ventilatie en liedboek
Gelukkig mag er weer gezongen worden door de gemeente. Het advies is te zorgen voor voldoende ventilatie. We houden dus tijdens de dienst de bovenramen open. En indien nodig ook de zijdeuren.
Liedboeken van de kerk worden na afloop ingeleverd en worden eerst schoongemaakt voordat ze worden teruggezet in de liedboekkasten.

Collectebekers en digitaal bijdragen
De collecte wordt niet tijdens maar na afloop van de dienst gehouden. Op de tafels achter in de kerk staan collectebekers voor Diaconie respectievelijk Kerk. In de zondagsbrief staan de collectedoelen beschreven. Collectebonnen of digitaal bijdragen (via Appostel of wijkrekening) wordt op prijs gesteld.

Aan het eind van de dienst en na afloop
Om na afloop van de dienst ook de anderhalve meter en looproutes in acht te kunnen nemen is het orgelspel aan het einde ook onderdeel van de dienst. De kerk wordt pas na het orgelspel rij voor rij verlaten.
Daarna is er koffie in de Kastanjezaal en de foyer. We zitten dan aan tafels. Ook hier geldt dat we onderling afstand houden en zo min mogelijk heen en weer lopen.

 
terug