maandag 29 november 2021

Gemeentebijeenkomst

Locatie: 
 Goede Herderkerk
Tijdstip: 
 15:00  - 16:30

Gemeentevergadering
(N.B. deze vergadering wordt ook 's avonds op 29 november vanaf 20:00 nogmaals gehouden)
De keuze van een nieuwe predikant gebeurt volgens de kerkorde door de leden van de gemeente. Ook u / jij hoort daarbij. Daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van deze twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden beide plaats in de kerkzaal. Daar is voldoende ruimte om iedereen een plaats te bieden met voldoende onderlinge afstand. Ook zijn we dan in staat de bijeenkomst in geluid uit te zenden via kerkdienstgemist.nl voor mensen die thuis willen meeluisteren.
 
De beroepingscommissie zal de gang van zaken in het proces en haar overwegingen voor de kandidaatstelling samenvatten en de kerkenraad licht toe om welke redenen zij die voordracht heeft overgenomen.
De kandidaat is bij beide bijeenkomsten aanwezig en zal zich persoonlijk voorstellen. Na dit alles vindt de schriftelijke stemming hierover plaats. Dat is ook nodig als het om één kandidaat gaat.

terug