Vreemd, anders, nieuw

Vreemd, anders, nieuw
Column door Marco Visser

Je denkt een ander te kennen. Maar soms blijkt dat je hem hebt gevangen in een beeld. Dat je haar hebt opgesloten in een plaatje, terwijl dat misschien wel meer over jou zegt dan over die ander. De kunst van de ontmoeting: de ander niet vastzetten in jouw kaders. De ander de ander laten, de openheid van de verrassing bewaren.

Zoiets lees ik in het verhaal op bladzijde 2 van het Lukasevangelie. Het verhaal gaat dat Jezus kwijt is. Het is feest en zijn ouders reizen naar Jeruzalem, maar op de terugweg is het kind ineens weg. Twaalf is ‘ie, het zal de leeftijd wel zijn. En dan staat er: ‘…ze zochten hem bij verwanten en bekenden.’ Natuurlijk, zo gaat dat: Hebben jullie em gezien? Nee, niet gezien.

Maar ik lees dan ook nog iets anders in dit zinnetje. Dat ze hem bij de bekenden zoeken, dat is misschien ook wel: we denken hem in het bekende, in onze bubbel, onze eigen categorieën. Het zegt misschien wel meer over ons dan over hem. Komt het christendom aan de macht, wordt hij afgebeeld als heerser en oordelende rechter. Eeuwen later, als de tijd ernaar is, blijkt Jezus ineens een rebel tegen de gevestigde orde (past wel een stuk beter in mijn plaatje). Of een hippie (Jesus Christ Superstar!). In de ene hoek is hij de verzoener van de zonden, in de andere hoek het inspirerende voorbeeld. Het ‘Jezusbeeld’ past zich feilloos aan aan wie het uittekent.

Maar hij onttrekt zich daaraan, hij ontglipt je. Zoek je hem in het bekende, dan is hij daar niet. Jezus is zoek. Een mens als een raadsel, een mens die kennelijk toch nooit in onze plaatjes past, die telkens weer onze bubbels openbreekt. Hij staat voor iets wat niet te ‘hebben’ valt. Vreemd in onze tijden, want wij zijn inmiddels gewend over alles te kunnen beschikken. Maar misschien toch ook wel heel heilzaam.

Wat goed dat er een plek is waar we dit open houden. Goed dat die kerk er is, waar we met elkaar afspreken: laten we altijd tenminste ópen staan voor de verrassing. Voor iets geks dat ons overkomt, iets nieuws, iets anders.

 
terug