Bezoek Eredienst van harte welkom Bezoek Eredienst van harte welkom
  • Basisregels blijven belangrijk

    Hanteren van de basisregels blijft wel belangrijk, ook voor kerkdiensten. Was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie in het kerkgebouw. 

    Om handcontact te vermijden, is het advies om nog geen collectezakken of –mandjes te gebruiken die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers. Ook het elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

  • Koffie drinken na de dienst is voor veel gemeenteleden een belangrijk onderdeel van het zondagse ritueel. Maar hierbij geldt nu (zoals altijd al) zich te gedragen op een manier die voor de ander en u als goed en veilig wordt ervaren. Dan is ook het koffiedrinken weer een vorm van gemeente-zijn!
U bent van harte welkom en ...

bij klachten blijft gelden:

Testen op corona

Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Bij coronaklachten doet u vanaf dan altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve zelftest hoeft u ook geen bevestigingstest meer te doen bij de GGD. Alleen specifieke doelgroepen kunnen zich nog laten testen bij de GGD. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers of als u een herstelbewijs voor uw reis nodig heeft. 
Lees ook de informatie op deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
(kopieer bovenstaande regel in uw browser).:  

 
terug